Tapflo är ett företag från Kungälv och svenska västkusten som firade 40-års-jubileum under 2020. De tillverkar och distribuerar industripumpar för alla typer av applikationer inom kemi-, livs- och läkemedelsproduktion.

Deras globala webbsida använder Joomla, och även om det förvisso fanns en kinesisk version så var den långsam att nå för kinesiska besökare liksom för teamet i Wuxi, Kina. Beslutet blev i stället att bygga en ny sida i WordPress från scratch men med samma design som den globala. Den nya, responsiva webben använder också WooCommerce för deras sortiment av 100+ produkter.