Sedan 2003 jobbar Swedish Water House på uppdrag av Utrikesdepartementet och Miljödepartementet med internationell policyutveckling och samarbete i vatten- och utvecklingsfrågor. Fokus ligger på att öka svenska aktörers samarbete,  kommunikation och kunskapsutbyte, samt deras internationella nätverkande. Swedish Water House är en del av Stockholm International Water Institute (SIWI).

Efter att tidigare ha jobbat med SIWI, blev vi tillfrågade att designa och bygga om Swedish Water Houses webbsida. Med en mer modern design, hjälpte vi även till att migrera innehåll från ett gammalt adminsystem till WordPress, samt att skapa flera nya funktioner.