NORDITA står för Nordic Institute for Theoretical Physics och är en organisation som grundades 1957 med syfte att stärka det nordiska samarbetet inom teoretisk fysik. Idag huserar man på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och Stockholms Universitet, som bägge även finansierar verksamheten ihop med Vetenskapsrådet och Nordiska Ministerrådet.

Nordita gav oss i uppdrag att designa en attraktiv broschyr som skulle sammanfatta deras historia, aktuell forskning, utbildning, gästprogram, medarbetare och inte minst framtiden.

Resultatet blev en 40-sidig, limbunden bok med mycket bilder och text, samt med geometriska former som löper som en röd tråd genom sidorna.