Atlas Copco är ett av Sveriges största företag med verksamheter i alla delar av världen. Vi har jobbat med flera projekt för Atlas Copco genom åren. Nyligen så agerade vi projektledare åt Atlas Copco i Kina under fotograferingen av den interna kampanjen Safety First, som skulle sätta fokus på just säkerhet men från ett positivt perspektiv. I Kina jobbar vi också löpande med att ta fram diverse grafiskt material som banners och förpackningsdesign.

För Atlas Copco i Sverige och i Tyskland skapade vi tidigare en portal som användes för olika avdelningar inom företaget. Huvudsyftet med portalen var att deltagare på seminarier och utbildningar enkelt skulle kunna nå all aktuell information, samtidigt som de var interaktiva och deltog i enkäter, kunde ange ankomstid för flyget för samordning av transporter, speciella önskemål om mat eller behov av visum och mycket annat.