NORDITA, Nordic Institute for Theoretical Physics, är en organisation vars mission är att stärka samarbetet mellan de Nordiska länderna inom Teoretisk Fysik. De utgörs av KTH, Stockholms universitet, Nordiska ministerrådet och Vetenskapsrådet.

Nordita bad oss designa en katalog som sammanfattar deras historia, forskningsområden, utbildning och framtid.

Resultatet blev en 40-sidig, limbunden bok med mycket bilder och text, samt med geometriska former som löper som en röd tråd genom sidorna.

Nordita - brochure (1) Nordita - brochure (2) Nordita - brochure (4) Nordita - brochure (3)