Kolmeks är ett finskt företag som tillverkar pumpar, bland annat åt kunder som konserthuset i Helsingfors. Vi fick nyligen i uppdrag att göra en ny katalog för deras verksamhet i Kina.

På Kolmeks är man lite mer moderna än många andra verkstadsföretag och de har därför lagt resurser på att ta fram attraktivt bildmaterial. Deras krav var också att katalogen skulle ha sting och kontrast och skilja sig från andra, mer traditionella företag i deras bransch.

kolmeks kolmeks-1

kolmeks-3

kolmeks-2