När vi bygger teman åt kunder i WordPress, antingen för existerande eller nya sidor, så bygger vi för det mesta allt på vår utvecklingsserver. Men det finns tillfällen då detta upplägg är lite onödigt komplicerat, t ex när man bara behöver göra mindre ändringar av ett tema.

Theme Test Drive

Dessa ändringar behöver oftast testas och helst inte i realtid. För dessa situationer kan ett tillägg som Theme Test Drive vara användbart.

Vi skapar en klon av det existerande temat och ställer in så att bara administratörer kan testa det nya temat. Sedan kan vi göra ändringar och testa dom på kundens sida, utan att behöva skapa en utvecklingsversion av sidan och inte heller riskera att besökare ser det nya temat under utveckling.

Nackdelen är att ifall kunden behöver ändra mycket av sidans innehåll, så fungerar inte detta upplägget då alla ändringar även visas för det nuvarande temat. Men ifall ändringarna huvudsakligen gäller layout och stil samt nytt innehåll, då kan detta upplägg spara en hel del tid.